Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

zaba
19:17
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk

July 04 2015

zaba
14:55
1374 c578
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak

July 03 2015

zaba
17:16
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viamorsik morsik
zaba
17:13
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
zaba
17:10
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaRozaa Rozaa

May 31 2015

zaba
09:38
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viacichaczem cichaczem
zaba
09:32
3246 8ed3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamorsik morsik
zaba
09:31
4656 1d38
Reposted fromfoodislove foodislove viamorsik morsik

May 20 2015

zaba
16:51

May 09 2015

zaba
20:26
1708 aa38
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viagoby goby

April 24 2015

zaba
19:32
3870 736d 500
Reposted from0agus0 0agus0 viaszyszaak szyszaak

March 27 2015

zaba
18:14
zaba
14:20
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.
zaba
14:19
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viagoby goby

March 22 2015

zaba
23:07
3264 887b 500
Reposted fromfrenzy frenzy viasatanek10 satanek10

March 21 2015

09:03
5888 bac9 500

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaRozaa Rozaa

March 20 2015

zaba
00:11
Miłość odwzajemniona jest dobra
Lecz jeszcze lepsza jest taka,
którą nam ofiarowano, mimo, 
ze wcale o nią nie zabiegaliśmy .
— William Shakespeare
Reposted fromkarmelovaona karmelovaona viagriber griber

March 10 2015

zaba
18:50
zaba
18:49
8564 9fec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak

March 09 2015

zaba
19:43
Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viaCattleya Cattleya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl